Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZGÜR
                                                                      
                                                                                              Merkez Müdürü


                                                                                            0 (282) 250-1172


                                                                                 


                    Öğr. Gör. Kevser SELVİ                                                                                                 Doç. Dr. Soner ÇELEN

                   Merkez Müdür Yardımcısı                                                                                                               Üye


                         0 (282) 250-1174                                                                                                             0 (282) 250-2366


         
          Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Üstün GEYİK                                                                                    Doç. Dr. Aytekin ERDEM

                                  Üye                                                                                                                                     Üye


                        0 (282) 250-2817                                                                                                              0 (282) 250-4080
 
           
             Dr. Öğr. Üyesi İhsan Sabri ÇEBİ                                                                                          Doç. Dr. Sercan ÖNCEN

                                  Üye                                                                                                                                     Üye


                        0 (282) 250-2680                                                                                                              0 (282) 250-3214