2022-10-25

Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Süreçleri
   Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Süreçleri kapsamında Doç. Dr. Soner ÇELEN ve Dr. Öğr. Üyesi Seda Şehriban GÜNGÖR birimimizi ziyarette bulundular.